Plakaten er gratis.
Enkle forklaringer på nogle af vores mest anvendte idiomer (faste udtryk med en samlet betydning der ikke kan udledes af de enkelte ords betydning).

Idiomer – hvad betyder udtrykket?

kr 0,00Pris